Злочини суддів Київського районного суду м. Одеси

Злочини суддів Київського районного суду м. Одеси
Злочини суддів Київського районного суду м. Одеси
Київським районним судом м. Одеси розглядається кримінальне провадження №12012000000000025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р. за підозрою Малиновського Д.А. у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою Рабзі О.Ю. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою Йори А.П. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Справа знаходиться на стадії  підготовчого провадження, розгляд здійснюється колегіально у складі суддів: Головуюча: Федулєєва Юлія Олександрівна, судді: Борщов Ігор Олексійович, Коротаєва Наталія Олександрівна. Під час підготовки вказаного провадження до розгляду Київським районним судом було допущено чисельні порушення, які свідчать про упереджене ставлення до обвинуваченого, та свідчать про відсутність можливості об’єктивного розгляду вказаної справи в межах юрисдикції апеляційного суду Одеської області та Київського районного суду зокрема.
ПОРУШЕННЯ, ДОПУЩЕНІ КИЇВСЬКИМ РАЙОННИМ СУДОМ М. ОДЕСИ:
 
В підготовчому судовому засіданні 19.02.2014 р. прокурор «з голосу» усно заявив клопотання про оголошення в розшук Малиновського Д.А., мотивуючи це тим, що нібито я - Малиновський Д.А. неодноразово без поважних причин не з’являюсь в підготовче  судове засідання та моє місце знаходження невідоме. 
Судова колегія, видалившись до нарадчої кімнати, винесла ухвалу від 19.02.2014 року, якою клопотання прокурора задовольнити, оголосити мене - Малиновського Дмитра Анатолійовича в розшук, надати дозвіл на моє затримання з метою доставки до суду для зміни запобіжного заходу, кримінальне провадження відносно Малиновського Д.А., Рабзі О.Ю., Йори А.П.  зупинити до розшуку Малиновського Д.А. 
03.03.2014 р. Колегія суддів Київського районного суду м. Одеси у складі: головуючого – судді Федулеєвої Ю.О., суддів – Коротаєвої Н.О., Борщова І.О. розглянула клопотання прокурора Коткова В.В. про зміну Малиновському Д.А. запобіжного заходу з застави на тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Державного департаменту України з питань виконання покарань у Одеській області. 
Колегія суддів ухвалила:
Клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу задовольнити.
Змінити Малиновському Д.А., 18.04.1982 р.н., запобіжний захід з застави на тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Державного департаменту України з питань виконання покарань у Одеській області. 
Строк дії ухвали становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з 18 години 00 хвилин 03.03.2014 р.
Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію о 18 годині 00 хвилин 01.05.2014 р.
Вважаю, що ухвали судової колегії Київського районного суду м. Одеси від 19.02.2014 р. та 03.03.2014 р. не ґрунтуються на нормах діючого кримінального-процесуального законодавства. 
1. Як вже зазначалось вище кримінальне провадження №520/17259/13-к (внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012000000000025) відносно Малиновського Д.А., Рабзі О.Ю., Йори А.П. знаходиться на стадії проведення підготовчого  судового  засідання.
У відповідності зі ст. 314 КПК України:
1. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.
2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 342 - 345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду. 
3. У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:
1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 - 475 цього Кодексу;
2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу; 
3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;
4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 
4. Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку.
У відповідності зі ст. 315 КПК України: 
1. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1 - 4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду. 
2. З метою підготовки до судового розгляду суд: 
1) визначає дату та місце проведення судового розгляду; 
2) з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд; 
3) з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; 
4) розглядає клопотання учасників судового провадження про: здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів; 
5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду. 
3. Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.
На сьогоднішній стадії проведення підготовчого  судового  засідання не ставились та не вирішувались питання, передбачені  пунктами 1 - 4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, зокрема про:
1) затвердження  угоди або відмови в затвердженні угоди та повернення  кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 - 475 цього Кодексу;
2) закриття  провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу; 
3) повернення  обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;
4) направлення  обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.
Таким чином, Колегія суддів не могла переходити до розгляду питань, передбачених ст. 315 КПК України. 
Безумовно вбачається, що, задовольняючи клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу відносно Малиновського Д.А., судова колегія вийшла за межі повноважень, наданих їй на стадії проведення підготовчого судового засідання. 
Крім того, мотивуючи своє рішення фактом моєї неявки судова колегія не врахувала положення Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 року №223-1430/0/4-12.
Згідно п. 2 вищезазначеного Листа  у призначений для проведення підготовчого судового засідання час головуючий відкриває підготовче судове засідання і оголошує про його початок. Секретар судового засідання відповідно до статей 342-345 КПК доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб з’явився у підготовче судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. Неприбуття для участі у підготовчому судовому засіданні учасників судового провадження (крім прокурора, за винятком випадків, коли кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення в порядку ч. 4 ст. 26 КПК), які належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення такого засідання (при цьому суд повинен переконатися, що таке повідомлення мало місце), не перешкоджає його проведенню, крім випадків, визначених законом, зокрема:
1) якщо обвинувачений, потерпілий звернувся з клопотанням (виявив бажання) бути присутнім під час підготовчого судового засідання, але з невідомих причин не з’явився до суду у визначений час, суд вправі відкласти судове засідання;
2) якщо відсутність учасника підготовчого судового засідання зумовлена поважними причинами, суд може прийняти рішення про відкладення судового засідання;
3) у разі відсутності обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, для можливості реалізації останнім права, передбаченого ст. 384 КПК, щодо розгляду кримінального провадження судом присяжних, суд зобов’язаний відкласти судове засідання;
4) якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підписаною між сторонами угодою, участь сторін такої угоди відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК є обов’язковою, то відкладення судового засідання також є обов’язковим;
5) якщо одна зі сторін заперечує проти проведення підготовчого судового засідання за відсутності учасника судового провадження, який не з’явився, суд вправі відкласти судове засідання;
6) якщо до суду надійшло клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, участь сторін кримінального провадження та потерпілого згідно з ч. 1 ст. 288 КПК є обов’язковою, а тому суд зобов’язаний відкласти судове засідання.
Таким чином, також безумовно вбачається, що явка Малиновського Д.А. в підготовче судове засідання не є обов’язковою. У разі, коли судова колегія вважає  неявку в підготовче судове засідання без поважних причин, то це дає суду підстави провести підготовче судове засідання. 
Також слід зазначити, що така дія як розшук обвинуваченого передбачена ст. 335 КПК України глави 28 «Судовий розгляд», відповідно відноситься до стадії судового розгляду, та не відноситься до стадії підготовчого судового засідання.
2. Що стосується нібито ухиленню Малиновського Д.А. від суду, слід вказати наступне. 
Відомо, що Малиновский Д.А. 23.01.2014 р. отримав травму ноги з подвійним переломом правої ноги. В цей же день 23.01.2014 р. йому була проведена хірургічна операція – «открытая репозиція, МОС нижней трети малоберцовой кости правой голени LCP пластиной Konigsee; открытая репозиция, малоинвзивный МОС перелома нижней трети правой большеберцовой кости  LCP-пластиной Konigsee.»  
Малиновський Д.А. знаходився на стаціонарному лікуванні в стаціонарі медичної фірми «Медіком» з 23.01.2014 року до 27.01.2014 р., виписаний для продовження лікування за місцем проживання. 
Далі, з 27.01.2014 р. Малиновський Д.А. знаходився на лікуванні в КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради з діагнозом – «Закрытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени в н/з со смещением отломков. Металлопластины 23.01.2014г.». Лікарські та трудові рекомендації Малиновському Д.А.  від цього лікувального заходу включають, зокрема, «постельный режим 5 недель», перев’язки. 
Малиновський Д.А. знаходився в амбулаторному лікуванні КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради в період з 27.01.2014 року до 19.02.2014 р. включно. Виписаний в зв’язку з погіршанням стану здоров’я та госпіталізований каретою швидкої допомоги до Міської лікарні №11 м. Одеси, де й знаходиться на лікуванні до цього часу. 
Зазначені відомості містяться в Виписному епікризі із Стаціонарної карти пацієнта, виданої лікарями медичної фірми «Медіком» 27.01.2014 р., та в Виписці із медичної  картки хворого, виданої лікарем КУ «Міська лікарня №5» Солодовніковим С.В., вих. №15 від 29.01.2014 р., та були достовірно відомі, як мінімум головуючому у справі судді Федулеєєвій Ю.О., оскільки зазначені документи, а саме - Виписний епікриз та Виписка із медичної картки хворого, в оригіналах передані 31.01.2014 р. до Київського районного суду м. Одеси на ім’я судді Федулеєвої Ю.О., та повинні міститись в матеріалах кримінального провадження  №520/17259/13-к.
Крім того, відомо, що суддя Федулеєва Ю.О. 03.02.2014 р. направляла листа на ім’я головного лікаря КУ «Міська лікарня №5» з проханням «підтвердити або спростувати» факт знаходження на лікуванні Малиновського Д.А. В листі судді міститься посилання на надану 31.01.2014 р. Виписку із медичної  картки хворого. 
Також відомо, що головний лікар КУ «Міська лікарня №5» направив до суду  письмову відповідь на запит, де підтверджується факт знаходження на лікуванні Малиновського Д.А. із вищезазначеним діагнозом в цьому лікувальному закладі. Копію відповіді на лист суду від КУ «Міська лікарня №5» було направлено суду факсограмою 19.02.2014 р. в 9 годин 30 хвилин.         
Зокрема, в листі-відповіді від КУ «Міська лікарня №5» було зазначено, що    відповідно до амбулаторно-поліклінічним стандартам надання медичної допомоги травматологічним та ортопедичним хворим, рекомендованим інститутом травматології та ортопедії АМН України орієнтовні строки втрати тимчасової непрацездатності при переломах кісток гомілки складають 3-3,5 місяці.  
Крім того, 19.02.2014 р. адвокатом Курінним О.А. через канцелярію суду на ім’я головуючого у справі судді Федулеєвої Ю.О. було подано письмове клопотання про доручення до матеріалів провадження оригіналу відповіді на запит адвоката про знаходження Малиновського Д.А. на лікуванні із зазначеними вище діагнозами, оригінал відповіді доданий до клопотання.   
Таким чином, суду було достовірно відомо, що Малиновський Д.А. з 23.01.2014 р. знаходиться на лікуванні в зв’язку з діагнозом - «Закрытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени в н/з со смещением отломков. Металлопластины 23.01.2014г., постельный режим 5 недель», перев’язки. 
Хвороба особи, його знаходження на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, наявність в особи листка непрацездатності або довідки з місця лікування, завжди, з правової та людяної точок зору, була, є та буде поважною причиною для будь-чого та будь-кого.   
Крім того, слід зазначити, що я — Малиновський Д.А., демонструючи свою повагу до суду та відповідально відносячись до судового процесу, завжди письмово повідомляв суд про своє бажання приймати участь у підготовчому судовому засіданні та поважність своєї відсутності в ньому. Зазначені обставини судом не заперечуються в ухвалі від 19.02.2014 року, оскільки суд посилається на подані мною клопотання. 
3. 18.02.2014 р. Малиновський Д.А. кур’єром направив до суду клопотання, в якому посилаючись на свою хворобу, заявив про своє бажання приймати участь в підготовчому судовому засіданні в кримінальному провадженні відносно себе, та приймати участь в подальших судових засіданнях, просив суд відкласти підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №520/17259/13-к (внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012000000000025) відносно Малиновського Д.А., Рабзі О.Ю., Йори А.П. в зв’язку з відсутністю в підготовчому судовому засіданні Малиновського Д.А., відсутність якого зумовлена поважною причиною – його хворобою. Просив суд підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №520/17259/13-к (внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012000000000025) відносно Малиновського Д.А., Рабзі О.Ю., Йори А.П. відкласти до повного видужання Малиновського Д.А. на строк не менше 3-3,5 місяці від часу ним отримання травми – до 08.05.2014 р.
Аналогічне клопотання було подано в підготовчому судовому засіданні 19.02.2014 р. адвокатом Курінним О.А., в якому адвокат просив суд відкласти підготовче судове засідання в кримінальному  провадженні №520/17259/13-к  до повного видужання Малиновського Д.А.  
Клопотання Малиновського Д.А. та його адвоката Курінного О.А. судом не розглянуті, рішення по ним не прийнято. 
4. Інші порушення, на які слід вказати.
1) У відповідності з п. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.
У відповідності зі ст. 178 КПК України 
1. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого;
4) міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
У відповідності з п.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зазначає відомості про:
1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється, обвинувачується особа;
2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу;
3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу;
4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини;
5) запобіжний захід, який застосовується.
В ухвалі від 03.03.2014 року взагалі не зазначені та оцінені ніякі із обставин, які вказані в п.п.1-11 п.1 ст. 178 КПК України, не зазначені обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, та обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. 
Крім того слід зазначити, що оцінку всім можливим ризикам, які могли би бути, вже дали суди, зокрема, Печерський районний суд м. Києва ухвалою від 19.02.2012 р. про відмову в задоволені клопотання слідчого про продовження терміну утримання під вартою та ухвалою цього ж суду від 06.09.2013 р. про відмову в задоволенні клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу.  
2) В своїй ухвалі від 03.03.2014 р. колегія суддів посилається на рапорти співробітників УБОЗ ГУМВС України в Одеській області про те, що вони нібито за дорученням суду уповноважувались доставити судові повістки Малиновському Д.А. за місцем його проживання. Згідно зазначених рапортів Малиновський Д.А. не знаходився за місцем свого проживання.
По-перше, слід вказати, що у відповідності з п.1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Питання щодо доручення співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Одеській області вручити повістку Малиновському Д.А. судом в судових засіданнях не ставилось та не обговорювалось, відповідно таке рішення судом не приймалось.
По-друге, в період з 27 січня 2014 року по 19 лютого 2014 року (до часу госпіталізації) Малиновський Д.А. знаходився за місцем свого проживання за адресою – м. Одеса, вул. Грецька, 5, кв. 10. Весь цей час він фізично квартиру не покидав, тому що фізично не міг цього здійснити без спеціальної медичної допомоги. Судові повістки йому весь цей час не доставлялись, в тому числі будь-якими співробітниками міліції. 
В будинку за адресою – м. Одеса, вул. Грецька, 5, кв. 10 цілодобово чергують  консьєрж та охоронник, ведеться журнальний облік гостей, в будинку цілодобово здійснюється відеоспостереження декількома катерами. Вбачається, та при потребі може бути достовірно підтверджено, що за час, зокрема, з 27.02.2014 р. до 19.02.2014 р. Малиновський Д.А. приміщення квартири за цією адресою не покидав, ніхто із співробітників УБОЗ чи інших підрозділів міліції Малиновського Д.А. за цією адресою  не відвідували. 
3) В резолютивній частині оскаржуваної ухвали колегія суддів вказала, що ухвала оскарженню не підлягає. 
Це твердження не відповідає не тільки діючому кримінально-процесуальному законодавству України, а також Конституції України. 
Так, у відповідності зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень. 
У відповідності з п.1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. 
У відповідності з п.п.2 п. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема,  про  застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оскільки при розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу суд повинен був  додержуватись правил, передбачених розділом II цього Кодексу, то і оскарження в апеляційному порядку ухвали про зміну запобіжного заходу відповідає порядку оскарження цих рішень на всіх стадіях кримінального провадження.  
Погіршення стану мого здоров’я пов’язано з тим, що я був змушений порушити рекомендації лікарів (постільний режим), прибути до засідання 03.03.2014 р., де і провів весь  день, що призвело до загострення моєї хвороби.  
 
5. На стадії підготовчого провадження, до початку розгляду справи по суті обвинуваченим Малиновським Д.А. було подано клопотання до Апеляційного суду Одеської області про направлення справи на розгляд іншого суду за територіальною підсудністю, обґрунтоване тим, що найбільш тяжкі злочини були вчинені на території Приморського району м. Одеси, а не Київського району, у зв’язку із чим справа підлягає розгляду Приморським районним судом м. Одеси. За наслідками розгляду вказаного клопотання Апеляційним судом Одеської області було винесено ухвалу від 18.04.2014 р., відповідно до якої підсудність вказаної справи була визначена за Приморським  районним судом м. Одеси, та матеріали наявні в розпорядженні Київського районного суду підлягають передачі на розгляд Приморського районного суду. Вказана ухвала була винесена о 9.45 18.04.2014 року. На цей же день було призначено підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні у Київському районному суді м. Одеси на 11.00. Проте, про розгляд Апеляційним судом Одеської області клопотання обвинуваченого Малиновського Д.А. головуючого суддю Федулєєву Ю.О. було повідомлено ще 16.04.2014 року телефонограмою уповноваженого співробітника Апеляційного суду Одеської області, яким було поставлено вимогу направлення наявних у розпорядженні суду матеріалів кримінального провадження.
Пунктом 4 статті 532 КПК України встановлено, що судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення. Статтею 533 КПК України встановлено, що вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.
Проте, не зважаючи на те, що станом на 9.45 18.04.2014 року було проголошено та відповідно набрало законної сили рішення про зміну територіальної підсудності, колегією Київського районного суду м. Одеси було розпочато підготовче засідання об 11.00 18.04.2014 року, у складі суддів: Головуюча: Федулєєва Юлія Олександрівна, судді: Борщов  Ігор Олексійович, Коротаєва Наталія Олександрівна. Таким чином, достеменно знаючи про зміну територіальної підсудності колегія суддів за відсутності повноважень щодо розгляду справи приступила до проведення підготовчого провадження.
Не зважаючи на відсутність повноважень, у зв’язку із зміною територіальної підсудності, колегія суддів у вказаному складі розглянула за власною ініціативою питання про продовження терміну тримання під вартою Малиновського Д.А. Вказане клопотання окрім винесення за межами повноважень, було розглянуто за відсутності захисника обвинуваченого Малиновського Д.А., який був відсутній у вказаному судовому засіданні. Частиною 3 статті 315 КПК України встановлено, що під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. Статтею 193 КПК України встановлено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Проте, в порушення вимог статей 193, 315 КПК України колегією суддів Київського районного суду було винесено ухвалу про продовження терміну тримання під вартою Малиновського Д.А. на термін 60 днів до 18.06.2014 року за відсутності захисника Малиновського Д.А. 
 
6. Далі, повністю ігноруючи наявність ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.04.2014 року Київський районний суд м. Одеси протягом більш ніж 40 днів не передавав справу за належною підсудністю до Приморського районного суду м. Одеси. Фактично справа з Київського районного суду м. Одеси була передана лише в Апеляційний суд Одеської області під час розгляду клопотання захисника потерпілої Калмакан В.В. 28.05.2014 року.
Таким чином, Київським районним судом було допущено явний прояв упередженості до обвинуваченого Малиновського Д.А. та зацікавленість у певному результаті справи, що виключає можливість повноцінного та об’єктивного розгляду справи вказаним судом.
В цей же період, захисником Малиновського Д.А. було подано неодноразові звернення до Київського районного суду м. Одеси із прикладанням копії ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.04.2014 року, а саме: 
- 24.04.2014 року через канцелярію Київського районного суду м Одеси було направлено заяву із копією ухвали про зміну підсудності на ім’я головуючого судді у справі - Федулєєвої Ю.О. та направлено копію на адресу голови суду Чванкіна С.А.  Жодних дій для виконання ухвали апеляційного суду та направлення справи за належною підсудністю вчинено не було. Зважаючи на викладене, аналогічні заяви на вказаних осіб були подані через канцелярію суду 30.04.2014 року. У відповідь на вказані звернення суддею Федулєєвою Ю.О. було направлено відповідь  від 29.04.2014 року за №2557 якою суддя зазначає, що відповідно до ухвали ВССУ від 15.04.2014 року підсудність у вказаній справі була визначена за Київським районним судом м. Одеси, у зв’язку із чим справа не може бути передана до Приморського районного суду м. Одеси. Проте жодного слова у вказаній ухвалі про визначення підсудності за Київським районним судом не має. Окремої уваги заслуговує  теза у вказаній відповіді про повернення ухвали апеляційного суду Одеської області від 18.04.2014 року за відсутністю потреби. Таким чином, вбачається що Київський районний суд самовільно обирає які рішення судів апеляційної та касаційної інстанції виконувати, а які ні. 
Зважаючи на викладене, аналогічні заяви ім’я вказаних осіб були подані через канцелярію суду 30.04.2014 року. На вказані звернення було отримано відповідь про те, що у зв’язку із тим, що рішення апеляційного суду є суперечливим, голова Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А. подав подання на адресу ВССУ у якому поставив питання про направлення справи з Приморського районного суду  м. Одеси до Київського районного суду м. Одеси. Із цього вбачається непересічна увага голови суду до вказаної справи, наявність сформованої думки стосовно обставин справи та зацікавленість у розгляді справи саме Київським районним судом м. Одеси, який йому підпорядкований. 
Ухвалою ВССУ від 14.05.2014 року (колегія суддів: Григорьєва І.В., Єленіна Ж.М., Британчук В.В.) у задоволення вказаного подання було відмовлено із посиланням на те, що вказане подання підписане не належною особою, так як підписання вказаного подання належить до компетенції голови апеляційного суду. Із вказаного рішення чітко вбачається що подання про зміну підсудності було направлено головою Київського районного суду Чванкіним С.А. за межами наданих законом повноважень та у порушення статті 34 КПК України.
Так, голова Київського районного суду м. Одеси фактично неодноразово намагався впливати на хід розгляду вказаної справи шляхом особистого втручання, чинення тиску на суддів, надання їм прямих вказівок щодо прийняття того чи іншого процесуального рішення, що призвело до нівелювання вимог чинного законодавства стосовно принципів  неупередженості та законності при здійсненні кримінального судочинства. 
Фактично направленням вказаного вище подання голова Київського районного суду м. Одеси намагався особисто оскаржити ухвалу Апеляційного суду Одеської області, що яскраво свідчить про персональну зацікавленість голови суду у результаті розгляду вказаної справи. Крім того, аналогічне клопотання було подане ним до апеляційного суду Одеської області, проте було повернуто без розгляду у зв’язку із неналежним оформленням.
7. Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси Іванчуком В.М. 13.06.2014 р. було розглянуто клопотання прокурора Малюка Б.М. про продовження тримання під вартою  Малиновського Д.А. 18.04.2014 року народження, підозрюваного у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190. ч.4, 358 ч.3, ч.4 КК України. За наслідками розгляду вказаного клопотання було винесено ухвалу  від 13.06.2014 року, якою було продовжено строк тримання під вартою обвинуваченого Малиновського Д.А. 
Оскаржувана ухвала винесена судом із порушенням територіальної підсудності, а саме:
В Київському районному суді м. Одеси знаходилось кримінальне провадження №520/17259/13-к (внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012000000000025) відносно Малиновського Д.А., Рабзі О.Ю., Йори А.П. Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 13.06.2014 року підсудність у вказаній справі була визначена за Приморським районним судом м. Одеси. Засвідчена копія вступної та резолютивної частини вказаної ухвали була надана до матеріалів справи проте проігнорована судом, із посиланням на те, що нібито вказаний обвинувачений досі обліковується за Київським районним судом, а повний текст ухвали буде проголошено лише 17.06.2014 року. Проте частиною 4 статті 532 КПК України встановлено, що судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення. Таким чином, ухвала апеляційного суду Одеської області від 13.06.2014 року мала бути обов’язково  врахована слідчим суддею, який повинен був передати клопотання на розгляд належного суду.
Ст. 533 КПК України встановлено, що вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України, проте як виявилось серед вказаного переліку відсутній слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., що напевно і дало йому підстави розглянути клопотання прокурора у порушення правил територіальної підсудності.
Окрім грубого порушення правил територіальної підсудності  слідчий суддя допустив пряме порушення вимог кримінального процесуального кодексу України. Так, пунктом 5 статті 3 КПК України встановлено, що  досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Розгляд слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу або продовження терміну тримання під вартою можливо виключно на стадії досудового розслідування. Окремо слід звернути увагу на те, що  до клопотання прокурора було надано копію обвинувального акту, а із тексту клопотання вбачається, що акт було прийнято судом та відповідна справа знаходиться на стадії підготовчого провадження. Таким чином вирішення питання про обрання запобіжного заходу  або продовження терміну тримання під вартою в порядку визначеному статтями 314,315 КПК України відноситься до повноважень компетентного складу суду який має розглядати справу по суті, проте жодним чином вказане питання не розглядається слідчим суддею.  
З вказаних вище підстав, ухвалу від 13.06.2014р. було оскаржено до Апеляційного суду Одеської області.
Незважаючи на вищевикладене, 25.06.2014р. слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси Іванчуком В.М.  знов було розглянуто клопотання прокурора Малюка Б.М. про продовження тримання під вартою Малиновського Д.А. 18.04.2014 року народження, підозрюваного у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190. ч.4, 358 ч.3, ч.4 КК України. За наслідками розгляду вказаного клопотання було винесено ухвалу від 25.06.2014 року, якою було продовжено строк тримання під вартою обвинуваченого Малиновського Д.А. терміном на 15 діб.
 При винесенні вказаної ухвали суддею Іванчуком В.М. знов не враховано положень та допущено пряме порушення вимог кримінально-процесуального кодексу яким визначено, що вирішення питання про обрання запобіжного заходу  або продовження терміну тримання під вартою в порядку визначеному статтями 314,315 КПК України відноситься до повноважень компетентного складу суду який має розглядати справу по суті, проте жодним чином вказане питання не розглядається слідчим суддею.  
Також судом не було враховано, що  клопотання прокурора було подано з порушенням вимог ч. 3 ст.199 КПК України. Прокурором в клопотанні не зазначені обставини, які б свідчили про наявність ризиків, які б виправдовували подальше тримання   Малиновського Д.А.  під вартою.
Згідно ч.5 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов’язаний відмовити у продовженні строку тримання вартою, якщо прокурор не доведе, що обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.   
В даному випадку, наявні матеріали свідчать про відсутність передбачених законодавством підстав для подальшого перебування Малиновського Д.А.  під вартою. Так, останній раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання на території м. Одеси, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей. В своєму клопотанні прокурор не довів та жодним чином не обґрунтував, що Малиновський Д.А. перебуваючи на свободі може якимось чином перешкоджати кримінальному провадженню (досудове розслідування за яким вже закінчилось),  може переховуватися від органів слідства та суду чи перешкоджати встановленню істини за вказаним кримінальним іншим чином.  
Окремо треба відмітити, що захисником  Малиновського Д.А. було оскаржено ухвалу Київського районного суду м. Одеси від 25.06.2014р. та 02.07.2014р. її було скасовано Апеляційним судом одеської області.
8. Окрім того, слід звернути увагу, що Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2012 року Малиновському Д.А. обрано запобіжний захід у вигляді застави, розміром 429 200, 00 грн. 20.12.2012 року Печерському суду м. Києва було надано документи, що підтверджують внесення суми застави. 
Ухвалою від 06.09.2013 року Печерським районним судом м. Києва було розглянуто клопотання прокурора, у якому було описано ті самі ризики, якими було обґрунтовано оскаржувану ухвалу. Жодних нових ризиків з того часу не з’явилось, інших обставин прокурором не доведено та суду не надано, що свідчить про повну безпідставність оскаржуваної ухвали.
Слід зазначити, що ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 03.03.2014 року, якою було змінено запобіжний захід Малиновському Д.А. із застави на тримання під вартою не було вирішено долю застави, і остання у дохід держави не зверталася.
На день прийняття ухвали від 25.06.2014р., щодо Малиновського Д.А. одночасно існувало взагалі два запобіжні заходи: - застава та тримання під вартою, що повністю суперечить вимогам чинного законодавства.
Статтею 8 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» встановлено, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Частиною 2 вказаної статті визначено, що суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб. Проте, вказані дії колегії суддів свідчать про свідоме небажання передачі справи до іншого суду, що свідчить про особисту зацікавленість у результаті справи та упередженість колегії суддів. 
Статтею 374 КК України встановлено, що недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею, карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними  роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
Частиною 2 цієї ж статті зазначено, що ті самі дії, які призвели  до  засудження  невинної у вчиненні кримінального правопорушення особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, караються позбавленням  волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.
Статтею 375 КК України встановлено, що постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Частиною 2 цієї ж статті зазначено, що ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 
Статтею 214 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Частиною 4 статті 216 КПК України встановлено, що слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів. Частиною 1 розділу ХІ (Перехідні положення) КПК України встановлено, що до дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.
Таким чином, колегією суддів Київського районного суду м. Одеси у складі суддів Головуюча: Федулєєва Юлія Олександрівна, судді: Борщов  Ігор Олексійович, Коротаєва Наталія Олександрівна, та суддею Іванчуком В.М.  було вчинено діяння яке підпадає під ознаки злочинів визначених статтями 374, 375 Кримінального кодексу України. Свідомість та умисність вказаних дій спрямованих на порушення законних прав та інтересів обвинуваченого Малиновського Д.А. підтверджує те, що навіть після отримання засвідченої копії ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.04.2014 року колегія суддів Київського районного суду м. Одеси продовжує призначати та проводити судові засідання, а суддя Іванчук В.М.  ігноруючи ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 13.06.2014 року відповідно до якій підсудність у вказаній справі була визначена за Приморським районним судом м. Одеси, продовжує слухати справу та виносить ухвали іменем України.
 
Компромат Украины и России
Дата и время 12 августа 2014 г., 15:23     Просмотры Просмотров: 9489